Support Us...

Live Support

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

15 απλές πρακτικές συμβουλές από την Panda

1.- Χρησιμοποιείτε μία καλή εφαρμογή προστασίας και ενημερώνετέ τη συχνά.

Ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύεστε από ιούς είναι να εγκαταστήσετε ένα καλό πρόγραμμα προστασίας.
Ενα πρόγραμμα προστασίας (antivirus) είναι ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για να εντοπίζει και να εξουδετερώνει ιούς. Καθότι το λογισμικό μπορεί και αναγνωρίζει τους ιούς, ξέρει πως δρουν και πως να τους εξουδετερώσει.
Παρόλα αυτά, πάνω από είκοσι καινούριοι ιοί εμφανίζονται κάθε μέρα, τους οποίους πολλά προγράμματα προστασίας δεν μπορούν να αναγνωρίσουν. Για τον λόγο αυτό είναι βασικής σημασίας για την αναγνώριση και εξουδετέρωση των ιών η συχνή ενημέρωση του προγράμματος προστασίας που χρησιμοποιείτε.
Η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος προστασίας έγκειται σε μεγάλο βαθμό στην δυνατότητα ενημέρωσης που έχει (προτιμότερο να είναι καθημερινή).2.- Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα προστασίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες: τεχνική υποστήριξη, υπηρεσία άμεσης απόκρισης και υπηρεσία ειδοποίησης.

Μολονότι είναι γεγονός ότι ένα σωστά ενημερωμένο πρόγραμμα προστασίας είναι ο καλύτερος τρόπος καταπολέμησης των ιών, συνιστάται επίσης και η χρήση ορισμένων προσθέτων υπηρεσιών.
Μία υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης, είτε μέσω e-mail είτε μέσω τηλεφώνου, θα φανεί πολύ χρήσιμη στην επίλυση κάποιου προβλήματος ή ερωτήματος σχετικά με κάποιον ιό ή με το ίδιο το πρόγραμμα.
Στην περίπτωση προσβολής από κάποιον πρωτοεμφανιζόμενο ιό, συνιστούμε να έχετε στην διάθεσή σας κάποια υπηρεσία άμεσης απόκρισης που να μπορεί να τον εξουδετερώσει το ταχύτερο δυνατό.
Επίσης απαραίτητη είναι η υπηρεσία ειδοποίησης για την παρουσία νέων ιών. Αυτές οι ειδοποιήσεις μπορεί να διανέμονται μέσω e-mail.3.- Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα προστασίας είναι πάντοτε ενεργοποιημένο.

Ενα πρόγραμμα προστασίας είναι ενεργό όταν διαθέτει μόνιμη προστασία εγκατεστημένη στην μνήμη που παρακολουθεί διαρκώς όλες τις λειτουργίες που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.
Υπάρχουν δύο τρόποι για να ελέγξετε ότι η μόνιμη προστασία είναι σε ενεργή κατάσταση: από το εικονίδιο στην γραμμή εργασιών, και από τις ρυθμίσεις παραμέτρων του προγράμματος.
Για προστασία εναντίον των ιών επιβάλλεται μόνιμη προστασία αρχείων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.4.- Ελέγξτε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα πριν το ανοίξετε.

Το e-mail είναι το πιο δημοφιλές μέσο διάδοσης των ιών. Γι αυτό το λόγο σας συνιστούμε να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί με αυτήν την εφαρμογή.
Κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα που λαμβάνετε μπορεί να εμπεριέχει κάποιον ιό, ακόμα και αν δεν έχει ένδειξη συνημμένου αρχείου (τον γνωστό συνδετήρα). Επιπλέον, δεν είναι απαραίτητη η εκτέλεση του συνημμένου για την μόλυνση: σε μερικά συστήματα αρκεί το άνοιγμα ή η προβολή του μηνύματος μέσω της επιλογής προεπισκόπησης για να ξεκινήσει η διεργασία μόλυνσης.
Ο καλύτερος τρόπος αποφυγής μολύνσεων είναι η επαλήθευση όλων των αζήτητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων που λαμβάνονται από ασυνήθεις πηγές. Μία υπόνοια παρουσίας ιού είναι η ύπαρξη στο σώμα του μηνύματος λέξεων που είναι γραμμένες σε γλώσσα άλλη από αυτή του αποστολέα.5.- Αποφεύγετε την λήψη στοιχείων από μη ασφαλείς δικτυακούς τόπους.

Πολλές ιστοσελίδες επιτρέπουν στον χρήστη την λήψη προγραμμάτων και αρχείων. Αυτά τα αρχεία όμως μπορεί να είναι μολυσμένα.
Καθότι δεν υπάρχει βέβαιος τρόπος εξακρίβωσης της αξιοπιστίας μίας λήψης, ο χρήστης πρέπει να αποφεύγει να λαμβάνει προγράμματα από επισφαλείς δικτυακούς τόπους. Γενικά, ασφαλείς θεωρούνται οι τόποι που παρέχουν σαφείς πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους, καθώς και για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Ασφαλείς επίσης μπορούν να θεωρηθούν οι τόποι που υποστηρίζονται από οργανισμούς όπως οι εκδοτικοί οίκοι, κυβερνητικές υπηρεσίες, κτλ.6.- Απορρίπτετε αζήτητα αρχεία που λαμβάνετε κατά την συμμετοχή σας σε δωμάτια συζήτησης ή ομάδες ειδήσεων.

Χάρη στο Internet είναι δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών και οι συζητήσεις σε πραγματικό χρόνο πάνω σε διάφορα θέματα μέσω ομάδων ειδήσεων και δωματίων συζήτησης αντίστοιχα.
Οι ομάδες ειδήσεων, οι οποίες διαφέρουν από τις λίστες e-mail και χρησιμοποιούν δικό τους πρωτόκολλο επικοινωνίας μέσω Internet (το NNTP), επίσης απαιτούν διαρκή, αποτελεσματική προστασία.
Και τα δύο συστήματα, πέρα από την διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων, επιτρέπουν την μεταφορά αρχείων. Γι αυτό και σας συνιστούμε να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί και να αποδέχεστε μόνο αρχεία που λαμβάνετε από γνωστούς, αξιόπιστους αποστολείς.7.- Ελέγχετε πάντοτε κάθε δισκέτα που χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή σας.

Μαζί με το Internet, οι δισκέτες είναι ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους μετάδοσης των ιών.
Σας συνιστούμε τον έλεγχο κάθε δισκέτας που χρησιμοποιείται από τον υπολογιστή σας με ένα καλό πρόγραμμα προστασίας.
Επίσης σας συνιστούμε να ενεργοποιείτε την προστασία από εγγραφή στις δισκέτες σας όταν τις χρησιμοποιείτε σε άλλον υπολογιστή. Για να το επιτύχετε αυτό, απλά αποκαλύψτε την εγκοπή προστασίας εγγραφής στο πίσω μέρος της δισκέτας.8.- Αφαιρείτε όλες τις δισκέτες από τις μονάδες κατά τον τερματισμό ή την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Παρά το γεγονός ότι το Internet είναι μία από τις πιο κοινές οδούς διάδοσης των ιών, οι δισκέτες συνεχίζουν να είναι μία σημαντική είσοδος ιών σε ένα σύστημα.
Πέρα από τον έλεγχο κάθε δισκέτας που χρησιμοποιείτε, άλλος ένας τρόπος αποφυγής ιών εκκίνησης είναι να αφαιρείτε όλες τις δισκέτες από τις μονάδες κατά τον τερματισμό και την εκκίνηση του υπολογιστή σας.
Στην περίπτωση που ξεχάσετε να το κάνετε, θα ήταν βολικό να έχετε ένα πρόγραμμα προστασίας που να ελέγχει για μολυσμένες δισκέτες στον υπολογιστή σας.9.- Ελέγχετε και εντός των συμπιεσμένων αρχείων.

Τα συμπιεσμένα αρχεία, τα οποία είναι χρησιμότατα καθότι μπορούν να αποθηκεύσουν πολλά αρχεία σε μικρό χώρο, είναι εστία αναπαραγωγής ιών.
Είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα προστασίας σας να έχει την δυνατότητα ελέγχου όσων περισσότερων μορφών συμπιεσμένων αρχείων είναι δυνατόν.
Πριν ανοίξετε κάποιο αρχείο τέτοιου τύπoυ, π.χ. ένα αρχείο .zip, σας συνιστούμε να το αποθηκεύετε σε έναν προσωρινό φάκελο που έχετε δημιουργήσει (του οποίου τα αρχεία μπορούν αργότερα να διαγραφούν), αντί να το ανοίξετε απευθείας σε έναν φάκελο εργασίας, όπως τον φάκελο Windows, τον φάκελο Τα Εγγραφά μου, την Επιφάνεια Εργασίας, κ.λ.π.10.- Επαγρυπνείτε για ύποπτες λειτουργίες.

Οταν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας μπορεί να παρατηρήσετε διάφορα συμπτώματα που σας προειδοποιούν για την παρουσία ενός ιού στο σύστημα: αύξηση του μεγέθους αρχείων, μηνύματα που σας προειδοποιούν για την ύπαρξη μακροεντολών σε έγγραφα Word και Excel που δεν θα έπρεπε να τις περιέχουν, άλλοι χρήστες που λαμβάνουν ηλεκτρονικά μηνύματα από εσάς που εσείς όμως δεν στείλατε...
Η καλύτερη λύση σε παρόμοιες περιπτώσεις είναι να έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία άμεσης απόκρισης που παρέχει η εταιρεία που κατασκευάζει το antivirus σας.11.- Πέρα από τη χρήση του προγράμματος προστασίας, να χρησιμοποιείτε και τις δυνατότητες προστασίας της κάθε εφαρμογής.

Τα πιο δημοφιλή προγράμματα υπολογιστών έχουν γίνει στόχοι για τους συγγραφείς ιών. Γι' αυτό και οι παραγωγοί λογισμικού κανονικά συμπεριλαμβάνουν και επιλογές προστασίας εναντίων ιών στα προϊόντα τους.
Αυτό ισχύει για προγράμματα περιήγησης Internet, κειμενογράφους, προγράμματα e-mail, κτλ., τα οποία ενσωματώνουν δυνατότητες προστασίας δεδομένων. Αν ο χρήστης δεν είναι εξοικειωμένος με αυτές τις δυνατότητες, μπορεί να συμβουλευθεί τα αντίστοιχα αρχεία βοήθειας των προγραμμάτων αναζητώντας τον όρο 'προστασία' και μαθαίνοντας για αυτές τις δυνατότητες.
Σας συνιστούμε θερμά την χρήση αυτών των συγκεκριμένων δυνατοτήτων ασφάλειας, πέρα από την χρήση ενός πλήρως ενημερωμένου προγράμματος προστασίας.12.- Δημιουργήστε εφεδρείες αρχείων κατά καιρούς.

Ενας καλός τρόπος για οικιακούς αλλά και εταιρικούς χρήστες για την ελαχιστοποίηση των πιθανών καταστροφικών αποτελεσμάτων ενός ιού είναι η επαναφορά των εφεδρικών τους αντιγράφων.
Οι συχνές εφεδρείες των πιο σημαντικών πληροφοριών του συστήματος είναι η βέλτιστη πολιτική ασφάλειας. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η απώλεια δεδομένων που μπορεί να προκληθεί από ιό ανατρέπεται από μία απλή επαναφορά του πιο πρόσφατου εφεδρικού αντιγράφου.13.- Μένετε ενήμεροι.

Ενας καλός τρόπος για να προστατεύετε τον εαυτό σας από καινούριους ιούς είναι να ενημερώνεστε διαρκώς για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής.
Παρόλα αυτά, αν ληφθεί υπόψη ο υπερβολικός φόρτος πληροφοριών από τα ΜΜΕ, συνιστάται η σύγκριση αυτών των πληροφοριών με τις πλήρεις, εξειδικευμένες και ενήμερες πληροφορίες που σας παρέχονται από συγκεκριμένες εταιρείες και οργανισμούς: παραγωγούς λογισμικού προστασίας, συμβούλους ασφάλειας πληροφορικής, οργανισμούς που παρέχουν προειδοποιήσεις για την παρουσία νέων ιών, κυβερνητικές υπηρεσίες, πανεπιστήμια, κτλ.14.- Χρησιμοποιείτε πάντα νόμιμο λογισμικό.

Ο κίνδυνος μόλυνσης θα είναι μικρότερος εάν εγκαθιστάτε μόνο νόμιμο λογισμικό στον υπολογιστή σας.
Αντιθέτως, αν το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε προέρχεται από "πειρατικό" CD-ROM ή είναι νόμιμο λογισμικό που έχει τροποποιηθεί για να παρακαμφθεί η προστασία που έχει τοποθετήσει ο κατασκευαστής, δεν υπάρχει τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν περιέχει ιούς.
Επίσης, στην περίπτωση antivirus, η νομιμότητα του προγράμματος επιτρέπει στον χρήστη την χρήση των πρόσθετων υπηρεσιών που εγγυώνται την αποτελεσματικότητα και την προστασία του προγράμματος.15.- Απαιτήστε από τους παραγωγούς λογισμικού, τους παροχείς υπηρεσιών Internet και τους εκδότες δημοσιευμάτων να ασχοληθούν με την καταπολέμηση του φαινομένου των ιών.

Ολοι οι φορείς στον τομέα της πληροφορικής πρέπει να ασχοληθούν με την καταπολέμηση των ιών: εταιρίες, χρήστες, παραγωγοί προγραμμάτων προστασίας, τα ΜΜΕ, κλπ.
Καθότι το Internet είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος διάδοσης των ιών, η συνεργασία των παροχέων υπηρεσιών Internet στην καταπολέμηση των ιών είναι ζωτικής σημασίας.
Πέρα από αυτό, είναι μείζονος θετικής σημασίας η λήψη μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης ιών από τους παραγωγούς λογισμικού και από τα περιοδικά που διανέμουν CD-ROM.
Η συνεργασία όλων αυτών των φορέων θα βοηθήσει στην μείωση του προβλήματος των μολύνσεων από ιούς υπολογιστών.


Πηγή: Αρχείο Βοήθειας Panda Antivirus Titanium

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright 2009 Στόχος μας η προστασία σας. Installed and Modified by arkas Blogger Templates created by Deluxe Templates. WP by Masterplan